‹ naar www.stibbe.com
Stibbe
Parlementaire geschiedenis Omgevingswet

Stibbe Parlementaire geschiedenis Omgevingswet


Inleiding

Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend, waar het 1 juli 2015 met een ruime meerderheid is aangenomen. Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen en op 26 april 2016 is de tekst van de Omgevingswet in het Staatsblad verschenen. De Omgevingswet wil een fundament bieden voor bundeling van het omgevingsrecht in één wet, zoals de Algemene wet bestuursrecht dat heeft gedaan voor het algemene bestuursrecht. De Omgevingswet integreert de gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten in één wet, met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures.

Op deze website kunt u het parlementaire proces volgen. U kunt zien in welke fase het wetgevingsproces zich bevindt en tevens kunt u alle kamerstukken downloaden. Ook wordt per artikel de parlementaire geschiedenis van de Omgevingswet systematisch gerangschikt en ontsloten. Zo worden de gevolgen van de wet op een duidelijke wijze voor u inzichtelijk gemaakt.


Boek Parlementaire Geschiedenis Omgevingswet

De tekst en toelichting zoals die op deze website is ontsloten, is ook neergelegd in het boek Parlementaire Geschiedenis Omgevingswet. Een artikelsgewijze toelichting. Dit boek is samengesteld door de bestuursrechtadvocaten van Stibbe en wordt uitgegeven door het Instituut voor Bouwrecht. U kunt het boek hier bestellen.Stibbeblog en de Omgevingswet

Op het Stibbeblog wordt geregelmatig geschreven over de Omgevingswet. Via deze link komt u eenvoudig bij alle blogberichten over de Omgevingswet.


Bundel Op weg naar de Omgevingswet

Misschien heeft u al uitgebreid kennis genomen van de Omgevingswet, misschien begint u zich nu te oriënteren op de komende veranderingen. Met de bundel Op weg naar de Omgevingswet hopen wij eenieder wegwijs te maken met de nieuwe Omgevingswet. In de bundel wordt ingegaan op het systeem van de Omgevingswet, de kerninstrumenten, de procedures, rechtsbeschermingsmogelijkheden en ten slotte op een aantal inhoudelijke normen.

Deze bundel is een herziene versie van de bundel Op weg naar de Omgevingswet die in februari 2015 is verschenen. Deze herziene bundel is geüpdatet naar de laatste stand van zaken; alle veranderingen die tijdens de parlementaire behandeling in de Tweede Kamer ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn doorgevoerd, zijn hierin verwerkt.

U kunt de bundel Op weg naar de Omgevingswet hier downloaden.


Nieuws


  • 14 juli 2016 Vandaag is verschenen het boek Parlementaire Geschiedenis Omgevingswet. Een artikelsgewijze toelichting. Dit boek is samengesteld door de bestuursrechtadvocaten van Stibbe en wordt uitgegeven door het Instituut voor Bouwrecht. U kunt het boek hier bestellen.


  • 1 juli 2016 Vandaag is de Aanvullingswet grondeigendom in consultatie gegaan. De einddatum van de consultatie is 16 september 2016.


  • 1 juli 2016 Vandaag is de openbare internetconsultatie van de vier AMvB's ter uitvoering van de Omgevingswet van start gegaan. Het gaat om de volgende vier AMvB's: Omgevingsbesluit; Besluit kwaliteit leefomgeving; Besluit activiteiten leefomgeving; Besluit bouwwerken leefomgeving. Klik hier voor meer informatie.


  • 25 mei 2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een brief gestuurd aan de Tweede en Eerste Kamer over de voortgang en planning van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet.


meer nieuws
Contactpersonen
Aaldert ten Veen
+31 20 546 02 53
E-mail
Jan Reinier
van Angeren

+31 20 546 01 95
E-mail
Tom Barkhuysen
+31 20 546 03 90
E-mail
Tijn Kortmann
+31 20 546 04 12
E-mail
David Orobio de Castro
+31 20 546 01 65
E-mail
 
Reageren
Voor meer informatie of bij vragen kunt u terecht bij de hierboven genoemde contactpersonen of stuur een e-mail naar pgomgevingswet@stibbe.com
Stibbe